Interieur

Algemene voorwaarden

Interieur

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske te Goor en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast
De persoon die bij Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske heeft gereserveerd middels een website, e-mail of via telefonisch contact.
De hoofdgast dient 25 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder
De persoon die als eigenaar van Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske of namens de eigenaar van Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske de Bed & Breakfast beheert.

Derden
Iedere andere persoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen
Via onze website https://www.doktershuuske.nl, door een e-mail te sturen naar info@doktershuuske.nl of door te bellen met telefoonnummer: +316 – 360 944 51.

Annulering
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.
Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske
Maren Klunder
Iependijk 2
7471 BH GOOR
+316 – 360 944 51
Website: https://www.doktershuuske.nl
E-mail : info@doktershuuske.nl

1. Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske.

1.1
Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske is onder andere beschreven op de websites:

https://www.doktershuuske.nl
https://www.booking.com/hotel/nl/39-t-doktershuuske.nl.html
https://www.bedandbreakfast.nl/nl/a/77002/t-doktershuuske/

Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen of eventuele andere onjuistheden op de websites.

1.2
De kamer is geschikt voor maximaal twee personen.
Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.
Roken in en om de Bed & Breakfast is verboden.

1.3
Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 20.00 uur bij ons terecht.
Het kan zijn dat er bij de aankomst geen Beheerder aanwezig is, in dat geval zorgt de Beheerder ervoor dat u naar binnen kunt door de sleutel in een sleutelkluisje te plaatsen en de code daarvan van tevoren met u te delen.
Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, vriendelijk verzoek om dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.
Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4
Het ontbijt wordt op de kamer geserveerd tussen 07.00 uur en 09.30 uur.
U kunt uiteraard ook buiten op uw terras ontbijten.
Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.
Heeft u speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor kunnen wij een extra toeslag per persoon in rekening brengen, afhankelijk van uw wensen.
Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5
De kamer beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt de kamer over een privé buitenterras.

1.6
De auto kan worden geparkeerd op één van de openbare parkeerplaatsen aan de Anjerstraat of de Iependijk, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.
Alléén in overleg kan gebruik gemaakt worden van de privé laadpaal van de Beheerder (elektrische auto).
Op 250 meter afstand is een openbare laadpaal gelegen, nabij de Rozenstraat 2c.

1.7
Fietsen kunt u op het privé terras stallen. Aldaar kunt u eventuele e-bikes ook opladen.

1.8
De privéruimtes van de Beheerder mogen niet betreden worden door gasten.

2. Prijzen.

2.1
De prijzen van de kamers, en bijbehorende voorwaarden, zijn beschreven op onze websites.

2.2
De prijzen zijn exclusief kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3
Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen voor onvoorziene omstandigheden, zoals significante prijsstijgingen van ontbijtproducten of van energie.

2.4
Een kamer wordt per nacht verhuurd. Het is derhalve niet nodig om slechts voor enkele uren de kamer te huren.

3. Reservering en betaling.

3.1
Reserveren geschiedt in principe via één van de websites.

3.2
Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens, of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is en eventuele nadere handelingen die u dient te verrichten alvorens de reservering definitief wordt gemaakt.
Indien u niet (tijdig) aan de gevraagde handelingen voldoet, is de Beheerder gerechtigd om de boeking eenzijdig te annuleren, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

3.3
Minimaal veertien dagen voor uw verblijf dient u de aanbetaling, zijnde het totaalbedrag van uw boeking, te voldoen. Dit kan door middel van betaling via uw persoonlijke boekingspagina (met iDeal, Bancontact of Overboeking), of door het bedrag handmatig over te maken naar bankrekeningnummer: NL60KNAB0609101595 t.n.v. Doktershuuske.
Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden.
Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
U ontvangt hierover van de Beheerder een bevestiging van annulering.

3.4
Kadobonnen dienen binnen één jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.
De kadobon is over te dragen aan derde.
Voor kadobonnen en no-show of annulering gelden de annulering voorwaarden.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1
Wanneer een definitieve reservering voor Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

– Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.
– Bij annulering van 14 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons door te geven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen (no-show).

4.3
Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske kan de boeking slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van een Beheerder of familie, ziekenhuisopname, onaangekondigde verkoop of andere onvoorziene gebeurtenis waardoor een boeking niet door kan gaan.
In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal restitutie van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.
Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1
Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske tegen aanspraken dienaangaande.
Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, wifi, televisie, watervoorzieningen en/of technische installaties, als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske.

6.2
Door Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer van Bed & Breakfast ‘t Doktershuuske.

6.3
De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer.
Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Dit geldt ook voor het gebruik van eventuele spullen in de kamer.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1
In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Beheerders is het verboden om binnen in de kamer te roken of open vuur te gebruiken.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.
Het terras is te betreden / gebruiken op eigen risico.

7.2
Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

8. Slotbepaling.

8.1
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.